Menyelai gigi

Faedah Menyelai Gigi Dalam Syariat Islam

On By

IslamDisarikan dari Penjelasan al Habib Umar bin Hafidz mengenai kitab Kifayatur Raghib. Disunahkan untuk menyelai gigi dengan alat yang biasa (tusuk gigi...